Join Us On Telegram
انواع اتصالات سازه های فولادی

انواع اتصالات سازه های فولادی

اصولا اسکلت فلزی مجموعه ای از اعضای متصل فولادی است که با اتصالات و جزئیات سازه ای به واحد یکپارچه ای تبدیل می شود. اگر یکپارچگی اصل باشد نقش اساسی اتصالات و جزئیات بیشتر نمایان می شود. یکی از مشکلات مهم امر ساختمان سازی در کشور ما عدم توجه به این جزئیات مهم است. در اسکلت فولادی حتی اگر نیروها و ستونها محافظه کارانه طراحی شده باشند. در صورت عدم طراحی و اجرای مناسب اتصالات و جزئیات کارآمد، ایمنی لازم را برای ساختمان در برابر نیروهای قائم و جانبی نمی توان منصور شود.

در سازه های اسکلت فلزی جوشی یا اسکلت فلزی پیچ و مهره جهت اتصال هر یک از اجزا در سازه های فولادی وجود یک قطعه رابط برای جوش با پیچ ضروری است این قطعه رابط همان انواع اتصالات هستند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

انواع اتصالات در سازه های فلزی

انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی 

  •  انواع اتصالات تیر به ستون .
  • انواع اتصالات پای ستون .
  •  اتصال دو تیرآهن به هم و تولید ستون یا تیر دوبل .
  •  اتصالات بادبندها به ستونها و تیرها .

انواع اتصالات تیر به ستون:

اتصال تیر به ستون معمولا به دو صورت است یا به صورت صلب و گیردار هستند ویا به صورت مفصلی اند .هر کدام از حالتهای مذکور نیزچند قسمت دارند که شامل موارد زیر می باشد .

  •  اتصال صلب با جفت صفحه موازی 
  •  اتصال صلب با جفت سپری 
  •  اتصال صلب با صفحه انتهایی روی ستون 

در تکیه گاه کاملاً گیردار، دوران زاویه‌ای (چرخشی) بین تیر و ستون انجام نمی‌گیرد، در این نوع اتصال تکیه گاهی، تامین درصد گیرداری در حدود ۹۰ درصد یا بیشتر برای جلوگیری از تغییر زاویه ضرورت دارد. مقصود طراح در هنگام استفاده از اتصال صلب تیر به ستون این است که اتصال قادر به انتقال کامل لنگر باشد و هیچ گونه چرخش نسبی بین اعضای وارد به اتصال به وجود نیاید. تنوع اتصا‌لات صلب تیر به ستون آنقدر زیاد است که مشکل بتوان لیست کاملی از آنها تهیه نمود، لیکن اتصاالت رایج نشان داده شده‌، امروزه به نحو گسترده‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرند. قسمتی از جوش اغلب این اتصا‌لات در کارخانه‌ یا در روی زمین انجام می‌شود و مابقی آن پس ازنصب توسط جوش در محل و یا پیچ‌های پرمقاومت تکمیل می‌شود.

اتصالات مفصلی هم معمولا در همه ساختمانها در یک طرف سازه بکار می روند که این اتصال بسیار ساده است وفقط جهت اتصال دو قطعه بکار می رود وممانی تحمل نمی کند . در این اتصال تغییر شکل وجود دارد در حالی که در اتصال مفصلی هیچ گونه تغییر شکلی نداریم . نحوه جوش دادن اتصالات مفصلی به این صورت است که(در مورد نبشی ها ) فقط بر بالایی و پائینی جوش می شود و بقیه قسمت ها نباید جوش شود .

انواع اتصالات مفصلی رایج 

  •  اتصال ساده نشسته ( نبشی نشیمن (
  •  اتصال به وسیله صفحه نشیمن و لچکی .
  •  اتصال به وسیله صفحه نشیمن و صفحه برشگیر ( تیغه (

آنچه که امروزه اجراء می شود اتصال ساده نشسته و اتصال با صفحه نشیمن و لچکی است . اتصالات ساختمان به این صورت است که در جهت صلب اتصال با جفت صفحه موازی است و در جهت مفصلی اتصال به وسیله نبشی نشیمن ولچکی انجام می شود . خصوصیت اصلی اتصال مفصلی این است که زاویه بین تیر و ستون بتواند تغییر کند و خصوصیت اصلی اتصال صلب این است که زاویه بین تیر وستون نتواند تغییر کند. در اتصال ساده نشسته – نبشی هایی که در بالا می گذارند فقط برای ایجاد تعادل است و نقش باربری ندارد و حداقل نمره آن 6 خواهد بود.

انواع اتصالات پای ستون :

اتصالات پای ستون نیز مانند سایر اتصالات هم صلب و هم مفصلی دارند . که در اتصال صلب از سخت کننده استفاده می شود و در اتصال مفصلی از نبشی ها و لچکی ها استفاده میشود .اتصال صلب را در جهتی می گذاریم که ممان داریم و اتصال مفصلی را نیز در جهتی می گذاریم که ممان نداریم . جوش اتصال پای ستون نیز باید شرایط دو اتصال صلب و مفصلی را تامین کند .

اتصال دو تیرآهن به هم :

برای تولید ستون دوبل یا تیر دوبل لازم است که دو تیرآهن را به هم توسط بست یا پلیت متصل کرد و نیز برای طویل کردن ستونها نیز باید بین تیرآهن ها اتصال وجود داشته باشد( چون طول شاخه های تیرآهن 12 متر است).

اتصالات بادبند ها به تیر و ستونها :

معمولا بادبندها توسط یک صفحه فلزی که از قبل در محل تقاطع تیر به ستون جوش داده شده است به ستونها و تیرها متصل میشوند .این صفحات که تحت فشار و کشش هستند باید برای هر دو عامل طرح شوند و بادبند هایی که روی این صفحات قرار می گیرند باید به طور کامل جوش داده شوند . بعضی وقت ها در وسط نیز صفحه می گذارند . چون بادبندها نمی توانند از روی هم عبور کنند در وسط قطع می شوند وبه صفحه وسط کاملا جوش داده می شوند وادامه می یابند . همانطور که قبلا ذکر شد بادبند های این ساختمان ناودانی تک و دوبل می باشد که بوسیله صفحات تقویت به تیر و ستونها متصل شده اند .

‌اتصال با ورق زیرسری و روسری:

برای هر دو بال تحتانی و فوقانی به ترتیب از ورق‌های زیرسری و روسری استفاده شده است. ورق زیرسری در کارگاه برروی زمین به ستون جوش شده و ورق روسری پس از نصب تیر روی آن مونتاژ و جوش می‌شود.

اتصال فلنجی:

نوعی از اتصال صلب با استفاده از ورق اتصال فلنجی در انتهای تیر نشان داده شده است. روش اتصال تیرها به هم با استفاده از پیچ‌های پرمقاومت و بصورت اصطکاکی است.

شرکت ابداع سازه جی اصفهان یکی از بزرگترین شرکت های طراحی و ساخت سازه های فولادی در ایران بوده که با اجرای پروژه های بزرگ ساخت پل های فلزی،، انواع سازه های اسکت فلزی جوشی و پیچ و مهره، ساخت انواع سوله و جرثقیل های سقفی توانسته نظر مشتریان خود با جلب نماید.