Join Us On Telegram
واحد مدیریت کیفیت

واحد مدیریت کیفیت

واحد کنترل کیفیت شرکت ابداع سازه جی با در اختیار داشتن کادری مجرب و با استفاده از تجهیزات اندازه گیری دقیق و کامل، تمامی تلاش خود را در جهت بالا بردن کنترل کیفیت محصول تولیدی و پیرو آن، افزایش رضایتمندی‌مشتری‌مینماید

مدیریت واحد کنترل کیفیت:

مدیریت واحد کنترل کیفیت یعنی انجام تمامی امور مربوط به پیشبرد اهداف کیفی کسب و کار که معمولا در خط مشی و نظامنامه کیفیت سازمان ارائه می گردد . مدیریت این واحد شامل فعالیتهایی از قبیل برنامه ریزی  و نظارت بر انجام بازرسی و آزمون در کلیه فرآیندهای عملیاتی و هماهنگی با سایر واحدها به منظور بهبود بخشیدن سطح كیفیت تولید و توسعه فرهنگ كیفیت در سطح شركت می باشد. از این رو برنامه ریزی و  اجرای برنامه های تدوین شده برای تحقق نیازمندی های فنی و کیفی شرکت ، الزامات قانونی و استانداردهای اجباری و همچنین برآورده ساختن خواسته های کیفی مشتریان از اهداف نهایی مدیریت این واحد می باشد.

تعریف کیفیت( Quality ) :
یعنی شایستگی استفاده به خصوص ، میزانی است که یک محصول انتظارات مصرف کننده خود را برآورده می سازد مفهوم گسترده کیفیت را رضایت و خواست مصرف کننده تعیین مینماید، جامع بودن خصوصیات و مشخصات یک محصول یا خدمت که باعث
   می شود  درجه عالی بودن یک محصول یا یک خدمت نیازهای تعیین شده را برآورده نماید.

 تعریف کنترل( Control):
اعمال ضوابط یا راهنمایی ها در مورد کسی یا چیزی جهت اطمینان از کسب نتایج مورد نظر.
 

 تعریف بازرسی( Inspection):
بازرسی را می توان کنترل های لازم جهت مقایسه تطابق محصول نسبت به نقشه ها ، مشخصه های فنی ، خواسته های تعیین شده ، و استانداردهای مطلوب بیان نمود فعالیت هایی نظیر اندازه گیری ، آزمایش ،تست مشخصات محصول یا خدمت و مقایسه آن با خواسته های تعیین شده جهت تعیین تطابق دقت..

 کنترل کیفیت( Quality Control):
سیستمی است جهت رسیدن به سطح مطلوبی از کیفیت یک محصول یا یک فرآیند تولید و نگهداری آن، با برنامه ریزی دقیق ،استفاده از ماشین آلات مناسب ، بازرسی مستمر و عمل اصلاح کننده که هرگاه در زمان نیاز لازم باشد.تکنیک های عملیاتی و فعالیت هایی که برای تامین خواسته های کیفیتی به کار گرفته می شود. بیانگر حفظ سطحی از کیفیت است که توسط مدیریت یا مشتری تعیین میگردد. و دلالت بر وجود بالاترین سطح استاندارد قابل حصول را دارد.

تفاوت بازرسی و کنترل کیفیت:
بازرسی مقایسه مشخصات با استانداردهای تعیین شده است . بازرسی یکی از مراحل کنترل کیفیت است و بستگی به سایر مراحل آن یعنی تعیین تعاریف و تفاسیر و روش ها دارد . بازرسی به نوبه خود اطلاعات لازم جهت استفاده دیگر مراحل کنترل کیفیت را فراهم می آورد .
درحالیکه کنترل کیفیت با هر وظیفه ای که به بهبود کیفیت محصولات تولیدی کمک می کند ارتباط می یابد . به عبارت دیگر کنترل کیفیت کلیه وظایف یا فعالیت های لازم جهت تحقق اهداف کیفی شرکت را در بر میگیرد

شرح وظایف واحد کنترل کیفیت:

یکی از وظایف عمده کنترل کیفیت ، تعیین معیارها و تفسیر مشخصات مختلف است . به علاوه برای تعیین مشخصات و روش های بازرسی آنها ممکن است که کنترل کیفیت شامل اتخاذ معیارهایی جهت ، انتخاب تجهیزات ابزار و پرسنل تولیدی نیز بشود . از دیگر وظایف مهم کنترل کیفیت ارائه تحلیل های آماری و روش هایی برای کنترل بسیاری از عملیات های  متداول در صنعت می باشد.کنترل کیفیت تمامی مواد اولیه ، محصولات ، قبل ، حین و بعد از فعالیت های  تولیدی به وسیله ی این واحد و طبق معیارهای کنترلی مورد استفاده و کاربردی، صورت می پذیرد . نظارت بر کیفیت مواد اولیه قبل از تحویل به انبار نیز از وظایف این بخش می با شد . در این مرحله کلیه قطعات از نظر ابعادی و دیگر موارد کنترلی مورد بازرسی قرار می گیرند. بعد از مراحل جوشکاری نیز آزمایشهای مختلفی با توجه به کاربری سازه  به تشخیص  و درخواست واحد کنترل کیفیت برای حصول اطمینان از کیفیت کامل فرایند جوشکاری بر حسب نوع اتصال و موقعیت ، مورد انواع تست های غیر مخرب مانند RT,PT,UT,MT,VT   قرار می گیرند و در صورت تائید، با صدور مجوز به مرحله بعدی منتقل می نماید. موارد دیگری که میتوان از جمله وظایف واحد کنترل کیفی دانست:          

 • تهیه مشخصات برای مواد اولیه ورودی به کارخانه (استاندارد کارخانه ای )
 • دریافت مشخصه های فنی و حدود تلورانسها از واحد فنی
 • همکاری به منظور بهبود محصول در جریان ساخت از نظر کیفی و ارائه خدمات لازم برای تست محصولات جدید
 • تهیه دستور العمل ها ، ضوابط و مقررات کیفی برای کلیه مشخصات فنی محصولات موجود و نظارت بر اجرای آنها . 
 • تهیه و تدوین روشها و دستور العملهای بازرسی . 
 • تعیین ابزارهای بازرسی مورد نیاز . 
 • ارزیابی منابع خرید ( تاُمین کنندگان ) و تائید یا عدم تائید آنها . 
 • تعیین و تعریف ایستگاهها و مراحل بازرسی خط تولید
 • تعریف مشخصه های خرید برای واحد خرید . 
 • آدیت محصولات نهایی قبل از حمل ، برای مشتری
 • انجام به موقع و صحیح آزمایش ها و بازرسی های مورد نیاز محصول كه در طرح های كنترل یا سایر مدارك فنی به آنها اشاره شده است.
 • انجام آزمون واندازه گیری های محصول طبق طرح های كنترل
 • حضور به موقع و مرتب و منظم و حفظ نظم و انضباط عمومی
 •  

 

وظایف کارشناس کنترل کیفیت (مشترک در همه صنایع):

 • گرفتن بازخورد و شکایات مشتریان و تجزیه و تحلیل و بررسی آنها و انتقال برخی از مباحث به مدیران در صورت لزوم
 • بررسی و رتبه بندی تامین کنندگان بر اساس میزان کیفیت مواد اولیه یا قطعات ارسالی به خط تولید کارخانه
 • بازنگری و به روز رسانی سیاست های کنترل کیفیت و مشارکت با مدیریت ارشد شرکت در این زمینه
 • آموزش و نظارت بر کارکنان جدید به منظور شناخت کامل نظام نامه کیفیت توسط آنها و جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی توسط آنها که به کیفیت محصولات تولیدی لطمه وارد می کند
 • تهیه گزارش برای مدیران کیفیت یا مدیران ارشد شرکت (سازمان)

هدف کنترل کیفیت:
تامین یک سیستم موثر برای تمرکز تمام اقدامات یک شرکت یا کارخانه در جهت ایجاد ، حفظ و بهبود کیفیت محصول و انجام امور تولیدی ، توزیع و خدمات در اقتصادی ترین سطحی که به رضایت مصرف کننده منجر شود.

 

مزایای استقرار سیستم کیفیت:

 • کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصول
 • بهبود فرآیند تولید
 • کاهش دوباره کاریها
 • افزایش سود آوری
 • طراحی بهتر خدمات
 • بهبود بهره وری و کارایی
 • بهبود در روحیه کارکنان
 • افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات
 • بهبود رضایت مشتریان
 • افزایش اعتماد مشتریان
 • افزایش سهم بازار قابل کسب


 ایین نامه های مورد استفاده:

 کنترل کیفیت اسکلت فلزی                                                                     
  مورد کنترلی               استاندارد مورد استفاده                       توضیحات
 ساخت و نصب اسکلت فلزی                 AWS D1.1 مشخصات مواد(قلز مبنا و پر کننده)، پارامترهای جوشکاری، تلرانس ها و... کنترل می گردد.
  ساخت و نصب اسکلت فلزی     مقررات ملی ساختمان مبحث دهم             ساخت، نصب و...
  ساخت و نصب اسکلت فلزی  مقررات ملی ساختمان مبحث یازدهم          اجرای صنعتی ساختمان
  ساخت و نصب اسکلت فلزی                 نشریه 228              کنترل جوشکاری
 پوشش دهی و رنگ                   NACE مشخصات نوع و فام رنگ، نوع مواد برای پوشش دهی و درجه بندی زبری و تمیزی سطح، ضخامت سنجی و عیوب هر لایه رنگ

 جوشکاری:

فرایند جوشکاریفلز مبنا الکترود مصرفی بر حسب نیاز سیم جوش پودر مصرفی
قوس الکتریکی(SMAW)   ST37-ST52 E7018  
 E7024  
 E6013  
جوش (CO2 (GMAW      ST37-ST52 ER70S-6  
   
   
قوس زیر پودری (SAW)      ST37-ST52 EM12K  F7A6  
 
 

 کنترل ساخت: 

مشخصات کنترلی قطعاتشرح کتنرلمقادیر مجاز رواداری
زنگ زداییکلیه متریالها قبل از برش از هر گونه آلودگی و زنگ پاک و تمیز گردند  
برش کاری   مشخصات فنی ورق استفاده شده مطابق با نقشه های یاخت باشد  
علا مت گذاری خط برش قبل از برش کاری انجام شود  
اضلاع ورق استاندارد قبل از برش نسبت به یکدیگر گونیا گردند  
برش قطعات از نظر فرم و اندازه ها مطابق نقشه های ساخت انجام شود(1)ناهمواری کمتر از 3mm مجاز، و بیشتر از 3mm سنگ زنی انجام شود
 پخ زنی باید در هنگام برش شعله با زاویه دادن به سر شعله انجام شود(2)  
 کنترل بال (FLG) عرض و ضخامت تسمه بریده شده دقیقاً مطابق نقشه های ساخت باشد±3mm برای پهنای کوچکتر یا مساوی 300mm و 4mm ± برای پهنای بزرگتر  
 کنترل ارتفاع کل تیرورق    ضخامت و وضعیت برش از نظر فرم و ابعاد مطابق نقشه باشد    ارتفاع تیر mmرواداری مجازmm
 ≤900 ±3
900≤h≤1800±5
≥1800+8 , -5
سوراخکاری  سوراخهای اجراء شده بدون پلیسه و از نظر وضعیت و قطر، مطابق نقشه های ساخت باشد 
سوراخ پیچها در دو مقطع متوالی باید هم محور باشند±2mm از محور یکدیگر
مختصات سوراخها از بر ستون یا تیر به صورت دقیق اندازه گذاری گردد±2mm از بر ستون یا تیر
جوشکاری    فولادهای مصرفی می بایستی با الکترود مخصوص به خود جوش شود 
نوع الکترود و قطر آن، شدت جریان و ولتاژ، تعداد پاس ها و نحوه آماده سازی لبه ها رعایت گردد 
قبل از جوشکاری باید سطوح مورد نظر از مواد زاید( گرد و خاک، زنگ زدگی، رنگ، و ...) کاملا پاک گردد 
جوشکاری در دمای زیر صفر درجه خصوصاً در جریان باد ممنوع است 
برای جوشکاری های بیش از یک پاس جوش، قبل از عبور پاس بعدی، پوسته عبور قبلی به کمک چکش و برس سیمی پاک گردد 

توضیحات: 

1- برش ورقهایی که در ساختن قطعات فولادی مصرف میگردد باید توسط دستگاه برش شعله ریلی انجام شود.برای ورق های با ضخامت مساوی و کمتر از 12 میلی متر، برش توسط دستگاه گیوتین مجاز است.

2- پخ زن ضربه ای برای قطعات و ورقهای با ضخامت بیش از 12 میلی متر مجاز نمی باشد.

                              شرح جوش                                    رواداری مجاز
 قطعاتی که مستقیماً با جوش گوشه اتصال می یابند باز شدگی درز کمتر از 5 میلی متر
جوشهای انگشتانه و کام و همچنین فاصله بین تسمه ی پشت بند با ورق در درزهای لب به لب بازشدگی بین سطوح کمتر از 2 میلی متر
 قطعاتی که با جوش شیاری با نفود نسبی در امتداد طولی اتصال می یابند فاصله ریشه بین دو قطعه کمتر از 5 میلی متر
 جوش شیاری به صورت لب به لب (1) حداکثر ناهمترازی بین دو قطعه: 10 درصد ضخامت قطعه نازکتر یا حداکثر 3 میلی متر

توضیحات:

1-برای اصلاح ناهمترازی نباید شیبی بزرگتر از 12 میلی متر در 300 میلی متر به وجود آید.